Ateliér Jan Brotánek

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
prewnext

Nezávislý architektonický ateliér, kde se více jak 20 let zabýváme studiem souvislostí samotné architektury a života. Nalezené souvislosti se pak snažíme maximálně zohlednit v navrhování a zpracování projektů. Tím se zařazujeme do dnes se rozvíjejícího trendu multikriteriálního hodnocení budov, komplexně zohledňující sociální, ekologická a ekonomická hlediska.

ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY:

 • individuální přístup (ideový i procesní*), osobitý a funkční design
 • architektonické služby v kontextu ekologie, urbanismus malých sídel
 • návrhy a projekty interiérů a staveb bytových i nebytových, včetně průmyslových a multifunkčních, předprojektové i projektové fáze, inženýring, supervize při realizaci staveb
 • energeticky pasivní i plusové (aktivní) koncepce novostaveb, energetické sanace rekonstruovaných objektů, snižování vzájemného poměru zabudované a provozní energie ve stavbách oproti běžné výstavbě
 • projekty staveb obsahující koncepce - hospodaření s vodou, zejména návrhy vegetačních střech, akumulace dešťových vod, včetně skrytých retencí, systémů s využitím „šedé“ vody; hospodaření s provozní energií; použití ekologicky vhodných materiálů, spočívajících v hodnocení materiálů podle klíčových parametrů > PEI, emise COa SO2; recyklace
 • specializace na moderní dřevostavby
 • využití tradičních i moderních návrhových a proječních metod - od skicování tužkou, přes výrobu tradičních architektonických modelů, až po navrhování v BIM, hodnocení pomocí PHPP atd.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY:

 • nezávislé expertní poradenství pro samostatné i komplexní stavební úkony jako např. zateplování, výměna oken a technických systémů budov a to jak ve fázi záměru, tak i ve fázi přípravy a realizace
 • stavebně-historický průzkum
 • prověřování nemovitostí před koupí (stavby i pozemky), vč. orientačních cenových odhadů
 • poradenství v oboru stavebního práva
 • nezávislé posuzování kvality provádění staveb
 • koncepce snižování objemové aktivity radonu ve stávajících budovách
 • realizace vegetačních střech s hydroizolacemi PVC a EPDM
 • měření vlhkosti a teploty ve stavebních konstrukcích > příčiny vzniku plísní
 • termovizní měření > identifikace tepelných úniků
 • měření průvzdušnosti obálky budov i jednotlivých částí > blower door test

EKOLOGIE ARCHITEKTURY

Zásadním hlediskem v ekologii architektury je uvědomění si, že není rozdíl mezi globálním životem na Zemi a běžným životem v regionech, městech a budovách. Tento fakt, ve všech jeho aspektech, je potřeba systematicky zanášet do struktury souvislostí již od územních plánů, přes návrhy budov, až po jejich realizaci i recyklaci.