CURRICULUM VITAE

ATELIÉR JAN BROTÁNEK

Kořeny ateliéru jsou zasazeny do devadesátých let minulého století, kde vyrůstal na rodinném kmenu spolu s otcem Václavem Brotánkem, bratrem Alešem Brotánkem až do roku 2006. Od tohoto roku až do současnosti funguje pod názvem Ateliér Jan Brotánek (AJB) samostatně.

V roce 2011 získal AJB titul v soutěžní přehlídce Český energetický a ekologický projekt roku 2010 za projekt firemního sídla a výrobní haly („Zelená fabrika“) v Mníšku pod Brdy.

V roce 2014 byl oceněn v soutěži BEFFA 2014 projekt "Altán ve volné přírodě v Oslí"jako jeden ze šesti nejlepších projektů pro Prahu a Středočeský kraj.

V roce 2018 se AJB umístil na 2. místě mezinárodní soutěže E.ON Energy Globe v kategorii stavba s realizovaným projektem Ordinace praktického lékaře v Rožmitálu pod Třemšínem.

Rok 2019 byl pro AJB úspěšný v soutěžní anketě Dřevěná stavba roku 2019 (DSR) s projektem rozhledny na Třemšíně, kde se stal vítězem ve veřejném hlasování v kategorii dřevěných konstrukcí.

MGA. JAN BROTÁNEK

MgA. Jan Brotánek

Narozen v roce 1974 v Praze. V roce 1992 úspěšně vykonal maturitní zkoušku na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (SUPŠ), v oboru tvorba nábytku a interiéru. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (VŠUP) v roce 1999, obor architektura – interiér – výstavnictví a nábytek (ateliéry: Prof. Akad. arch. Jan Fišer, Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, Prof. Akad. arch. Petr Keil); zahraniční stáž na Hochschule der Künste v Berlíně v roce 1998 (ateliér Prof. Grazzioli & Krischanitz). Autorizace (A1) u ČKA v roce 2006.

Ve své architektonické tvorbě se zabývá souvislostmi na poli ekologie architektury a funkčního designu, kde se vymezuje především individuálním přístupem, klade důraz na reálné potřeby klienta a zabývá se energiemi v rámci architektury. Stěžejní částí jeho architektonické tvorby je navrhování a projektování udržitelných dřevostaveb bez typologického omezení. Mimo jiné se zabývá individuální interiérovou a truhlářskou tvorbou.

Občasně je přizván do poroty architektonických soutěží. Pravidelně se účastní tuzemských i zahraničních konferencí a seminářů, kde také občasně přispívá vlastními přednáškami zaměřenými na environmentální kvalitu budov a ekologii architektury.

Je supervizorem většiny svých projektů při jejich realizaci a také realizuje vlastní dodávky částí staveb, jako např. vegetační střechy nebo speciální truhlářsko-tesařské konstrukce.

Ing. arch. Jan Karel

ING. ARCH. JAN KAREL

 Narozen v roce 1987 v Praze. Absolvent oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební na ČVUT v Praze a specializačního kurzu oceňování nemovitých věcí na Institutu oceňování majetku na VŠE v Praze. Od roku 2013 spolupracuje s atelierem Jana Brotánka. Jeho profesní zájmy sesoustřeďují na kvalitní architekturu s důrazem na udržitelný rozvoj staveb.

 ING. JAN HAŠEK

Ing. Jan Hašek Od května 2017 spolupracuje s naším ateliérem, kde jeho stěžejní činností je navrhování technických řešení ateliérových návrhů, zpracovávání projetových dokumentací a to ve stavební a požárně bezpečnostní části, včetně inženýringu; autorizovaný inženýr ČKAIT (SP00) od roku 2004.

 ING. ARCH. BC. JAN TURINA, DIS.

Narozen v roce 1978 v Poděbradech. Absolvent Vyšší odborné školy ve Volyni (2003), dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvolenu (2009) a fakulty architektury ČVUT (ateliéry doc. Ing. arch. Václava Aulického, doc. Ing. arch. Eduarda Schlegera 2009). Absolvent kurzu Navrhování pasivních domů pořádaného Centrem pasivního domu; autorizovaný architekt ČKA (A1) od roku 2013.

V oboru dřevostaveb působí od roku 2001, udržitelnou výstavbou se zabývá od počátku profesní dráhy. Od roku 2010 spolupracuje s ateliérem Jana Brotánka. Hlavní činností jsou návrhy a projekty staveb pro bydlení, výrobu i občanskou vybavenost s důrazem na dopady na životní prostředí, kvalitu urbanistického, architektonického, konstrukčního a materiálového řešení.

Ing. Jan Hašek