ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

AUTOR:  MgA. Jan Brotánek

SPOLUAUTOR:  Ing. arch. Jan Karel

CHRONOLOGIE:  STS 2015, DUR/DSP 2015, DPS 2016, RES 2016

OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Příbram, 522 m n.m.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:   151,7 m2

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:  zděná konstrukce tl. 175 mm (bloky KS-Original) založená na pěnoskle

FAKTOR A/V: 0,88

ENERGETICKÝ STANDARD NAVRHOVANÝ:   nízkoenergetický I. kategorie*

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU:  4,0 kW

PENB - MĚRNÁ VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE / HODNOCENÍ:  60,0 kWh/(m2 a) / A

BLOWER-DOOR TEST:  n50 = 0,37 h-1

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ:  ne